Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to cały proces służący osobom, które nie radzą sobie ze swoim zadłużeniem. Kluczowym celem postępowania upadłościowego jest stan, w którym osoba zadłużona pozbędzie się ciążącego na niej problemu z wierzycielami.

Postępowanie upadłościowe polega na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zatwierdzeniu planu spłaty zadłużenia przez sąd. Sąd uruchamia postępowanie upadłościowe, które polega na tym, że wierzyciele nie mogą już domagać się od dłużnika żadnych pieniędzy ani wierzytelności, dopóki nie zostanie zatwierdzony plan spłaty.

Po zatwierdzeniu planu spłaty dłużnik może zacząć spłacać swoje zobowiązania w wyznaczonym okresie czasu. Jeśli dłużnik wykonuje wszystkie płatności w wyznaczonym czasie i nie popełnia żadnych innych wykroczeń, sąd zakończy postępowanie upadłościowe i uwolni dłużnika od jego zadłużenia.

Jak wszcząć postępowanie upadłościowe?

Aby zainicjować postępowanie upadłościowe należy złożyć stosowny wniosek. Wniosek powinien zostać wypełniony na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawidłowe wypełnienie formularza jest kluczowe – dlatego warto skorzystać ze wsparcia kompetentnych i doświadczonych specjalistów. 

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na siedzibę dłużnika, wraz z określonymi w ustawie dokumentami. Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika i wyznacza syndyka. Następnie syndyk przeprowadza postępowanie upadłościowe, w trakcie którego ogłasza wierzycieli dłużnika i zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności i składać wnioski o ustalenie planu spłaty.

Na czym polega postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe dla konsumenta polega na sprzedaży jego majątku i zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Co bardzo istotne, dłużnik nie musi mieć żadnego majątku. Jeżeli takiego nie ma, to syndyk nie przeprowadza sprzedaży majątku, a zamiast tego przechodzi do ustalania tzw. planu spłaty.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Jak kończy się postępowanie upadłościowe - czym jest plan spłaty?

Plan spłaty to ostatni etap postępowania upadłościowego. Sąd ustala w jakim zakresie upadły zapłaci swoje zadłużenie. Jest to kluczowe, gdyż ustalenie planu spłaty kończy postępowanie upadłościowe. Plan spłaty powinien być wykonywany przez dłużnika przez okres, na jaki go wyznaczono. Wysokość planu spłaty ustala sąd po wysłuchaniu dłużnika i wierzycieli. Co do zasady, dłużnik powinien płacić tyle, na ile pozwalają jego zdolności finansowe. Są to przeważnie niewielkie miesięczne kwoty nieprzekraczające kilkuset złotych.

Czy komornicy mogą prowadzić egzekucję podczas postępowania upadłościowego?

Nie. Ani komornicy, ani wierzyciele bezpośrednio nie mogą prowadzić postępowania egzekucyjnego. Jest to jedna z głównych korzyści takiego postępowania. Wierzycielom pozostaje jedynie skorzystanie z procedur ustalonych w postępowaniu upadłościowym.

Czy umorzeniu podlega również dług banku lub instytucji państwowej (ZUS/US)?

Tak, umorzeniu podlega również zadłużenie banku oraz instytucji państwowych. Jest niewielki katalog długów, które nie podlegają umorzeniu. Są to m.in. grzywna orzeczona wyrokiem sądu karnego, ale także obowiązek zapłaty renty czy alimentów.

Co jeżeli posiadam majątek w postaci domu lub działki?

Jeżeli dłużnik posiada większy majątek, to nie powinien zwlekać z podjęciem decyzji o rozwiązaniu problemów finansowych! W postępowaniu upadłościowym, w przeciwieństwie do postępowania komorniczego, dłużnik otrzyma nawet do 40 000zł w sytuacji, gdy dojdzie do sprzedaży domu, w którym mieszka. Jest to sytuacja o wiele bardziej komfortowa niż przy sprzedaży komorniczej. Warto zatem zastanowić się nad skorzystaniem z tego rozwiązania, aby wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!    test

    Znajdź nas na facebooku!

    Polityka prywatności i cookies

    © 2022 powered by DG9 Sp. z o.o.